Poptáváme

Jelikož nemáme možnost aktuálně zajistit všechny materiály pro tvorbu, touto formou by jsme Vás chtěli požádat, pokud vlastníte nebo máte možnost udělat níže uvedené materilály a chcete se o ně podělit, aby jste nás kontaktovali. Můžeme se domluvit například i na vzájemné výměně materiálů.

 

1. Fotografie návěstí pro el. provoz

 

2. Fotografie stanoviště 163/362 WTB

Například fotky tlačítek, přístrojů, indikátorů, monitorů atd. Vše pokud možno kolmo, aby z nich šly vyrobit textury.

 

3. Technický výkres stanoviště 163/362 WTB

 

4. Fotografie a výkres stanoviště 842 po reko